Polaris Pro 151

Here are some photos of a full ski set up on a Polaris Pro 151.